Case info

BM20200 bremseprøvestanden transporteres inden i en special bygget trailer. Chassis rammen på traileren vippes ved på- og aflæsning og trailerens bagklap bruges som kørerampe.

Mere Information

Bremseprøvestanden på- og aflæsses ved hjælp af det indbyggede elektriske spil, der kontrolleres ved hjælp af en fjernbetjening. Det elektriske spil forsynes af et indbygget batteri, der lades under brug af bremseprøvestanden. Et manuelt spil er også indbygget som backup for det elektriske spil.

Traileren er udstyret med transportkasser til fx. kalibreringsværktøj og er iøvrigt produceret i henhold til EU foreskrifter, således at den kan indregistreres i alle lande i EU.

Trailer konceptet omhandler ikke transport af generator. De fleste kunder benytter trailer konceptet til bremsetest på vejstationer og rastepladser, hvor der allerede forefindes elektrisk forsyning. Andre kunder medbringer generator på trækkøretøjet.

Relaterede referencer