Mobil bilinspektionsbane i trailer - 3D illustration

BM kan tilbyde flere forskellige løsninger til mobile inspektionssystemer.