BM53000 mobil slitagetester - 3D illustration

BM kan tilbyde en mobil/ovengulv hydraulisk slitagetester med 8 forskellige testretninger, som kan sammenbygges med BM20200 mobil bremseprøvestand.